Přihláška

Před zasláním přihlášky a zálohy se prosím prostřednictvím emailu  info@pemitennis.cz  informujte o dostupnosti a obsazenosti zvoleného kurzu.

Ke zcela vyplněné přihlášce musí být priložena kopie bankovnlho převodu nebo üstřižek poštovní složenky, který potvrzuje zaplacenou zálohu ve výši 2000,-Kč za každý přihlášený kurz na účet tenisové školy. Bez přiloženého potvrzení na zaplacenou zálohu je přihláška neplatná. Před zaplacenίm zálohy a odesláním přihlášky se u našich asistentů telefonicky informujte o volné kapacitě ve Vámi vybraném kurzu!

Číslo účtu: 19-6744910207
Kód: 0100
Variabilní symbol : Vaše r.č.

Doplatek kurzu je splatný při registraci. O zařazení do kurzu rozhoduje včasnost přihlášky, která musí být odeslána nejpozději 2 týdny před zahájením kurzu. Při neúčasti na kurzu, která nebyla omluvena do 10 dnů před zahájením kurzu, propadá záloha ve prospěch pořadatele.

  Označte zvolený kurz a termín
  03.07. – 10.07.2021 Březnice31.07. – 07.08.2021 Březnice07.08. – 14.08.2021 Březnice

  Typ kurzu

  Přiložte prosím potvrzení o zaplacení zálohy

  Jméno, Příjmení (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Ulice (vyžadováno)

  Město (vyžadováno)

  Telefon/mobil

  E-mail (vyžadováno)

  Úroveň tenisové hry

  Zaškrtněte případnou znalost jazyka
  AngličtinaNěmčina

  Tričko (velikost)

  Poznámka

  Prohlášení o souhlasu s fotografiemi a / nebo video nahrávkami (přečtěte si přílohu)
  SouhlasímNesouhlasím